*پهلوگیری ۴ کشتی باظرفیت ورود و خروج ۱۰۳ هزارتن برای اولین بار در بندرمنطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان*

*پهلوگیری ۴ کشتی باظرفیت ورود و خروج ۱۰۳ هزارتن برای اولین بار در بندرمنطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان*

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 720
  • ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
دریافت