#پارسیان_در_مسیرتوسعه

#پارسیان_در_مسیرتوسعه

در فصل بارش سنگ همچو آیینه بمان بر جان دشت تشنه بنویس از عطر بهاران در انتظار فردا شب را سحر کن با کوله باری از نور از شب گذر کن

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 720
  • ۱۴۰۱/۱۰/۲۰