نشست و بازدید میدانی دکترعلامه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به همراه مهندس رحیمی مدیرگمرک بندرلنگه از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

نشست و بازدید میدانی دکترعلامه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به همراه مهندس رحیمی مدیرگمرک بندرلنگه از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 720
  • ۱۴۰۱/۱۱/۰۳