گزارش تصویری از بازید مهندس عباس رنجبر، مدیر زیرساخت ایمیدرو از روند پیشرفت طرح ها و پروژه های منطقه ویژه اقتصادی پارسیان