همایش هفته وحدت در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان برگزار شد

همایش هفته وحدت در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با هدف معرفی ظرفیت ها، پتانسیل ها و پیشرفت پروژه ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، همایش هفته وحدت با حضور علمای اهل سنت و شیعه در سالن جلسات منطقه ویژه اقتصادی پارسیان برگزار شد.