نشست خبری مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه