مراسم گرامیداشت روز خبرنگار وآیین تجلیل از خبرنگاران واهالی رسانه پارسیان از طرف روابط عمومی وتشریفات منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به روایت تصویر