مراسم زیارت عاشورا در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، مراسم پر فیض زیارت عاشورا با حضور مدیران و پرسنل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان برگزار شد.
همچنین مراسم سینه زنی با مداحی مداح اهل بیت برگزار شد.