مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به همراه اعضای هیات مدیره از پروژه های زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید کردند