دیدار مدیران ارشد بانک صادرات ایران با مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در حاشیه نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در کیش