دیدار اعضاء شورای شهر و شهردار پارسیان با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان