حضور گسترده کارکنان منطقه ویژه اقتصادی در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن