حضور چشمگیر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست ۹۹