حضور دکتر علامه،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در گلزار شهدا و تجدید میثاق با آرمان های امام به روایت تصویر