تقدیر از آتش نشانان منطقه ویژه به مناسبت ۷ مهرماه ، روز ایمنی و آتش نشانی