برگزاری کلاس آموزشی پدافند غیر عامل در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان