برپایی ایستگاه صلواتی بمناسبت عید غدیر خم در سطح شهر به همت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان