بازدید میدانی سرپرست منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از روند پیشرفت پروژه های زیرساختی این منطقه و ارائه راهکار برای جلوگیری از سیلاب های احتمالی