بازدید مهندس پوراسفندیاری نائب رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از پیشرفت فیزیکی پروژه های این منطقه با همراهی مهندس شکوهی مقدم قائم مقام مدیرعامل شرکت آلومینیوم جنوب