بازدید مسئولان شرکت فولاد مبارکه اصفهان با همراهی مهندس پور علی شهری معاونت اقتصادی و توسعه منابع انسانی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از پروژه های زیر ساختی منطقه ویژه