بازدید مدیر روابط عمومی سازمان ایمیدرو از پروژه های منطقه ویژه اقتصادی پارسیان