بازدید رئیس هیات عامل ایمیدرو و معاون وزیر صمت،مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و معاون وزیر نفت و همچنین نماینده غرب هرمزگان از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان