بازدید دکتر علامه،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از روند پیشرفت پروژه های این منطقه