بازدید مهندس نعمتی مشاور فنی مدیرعامل شرکت بیمه امید با همراهی مهندس بندگان از منطقه ویژه اقتصادی و اسکله‌های بندر پارسیان