افتتاح اسکله های ۷ و ۸ منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با دستور معاون اول رئیس‌جمهور

اسکله های ۷ و ۸ منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به صورت ویدئو کنفرانس با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید.