آیین کلنگ زنی اتصال گیت ورودی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به جاده کشوری

با حضور رعیتی فرد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروژه اتصال گیت ورودی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان کلنگ زنی شد.