با حضور معاونت فنی مهندسی و برنامه ریزی صورت گرفت:

تست آمادگی جسمانی آتشنشانان منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در پتروشیمی پارس عسلویه

به گزارش پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، آتشنشانان منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از پتروشیمی منطقه ویژه پارس دیدن کردند. در این دیدار که شب گذشته ...

بایگانی‌های HSEE - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان