در دیدار تیم سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با اتاق بازرگانی شهرکرد بیان شد:

بندر پارسیان می‌تواند نقطه عطفی در رونق صادرات باشد

سلیمانی روز گذشته به همراه مدیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه منطقه و تیم سرمایه گذاری در نشست اتاق بازگانی شهرکرد شرکت کردند و به تشریح پتانسیل های سرما...

بایگانی‌های کیمیا شهر - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان