مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان:  اشتغال ۸۰۰ نفر از بومیان در منطقه ویژه پارسیان * ادعا داریم طی ۲ سال معادل ۱۰ سال کار شده است * رشد پروژه های زیرساختی طی ۲ سال اخیر * سرمایه گذاران و پیمانکاران موظف به جذب نیروهای مورد نیاز از پارسیان هستند * منطقه ویژه اقتصادی در راستای مسئولیت های اجتماعی به کمک شهرستان آمده است
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان:

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان: اشتغال ۸۰۰ نفر از بومیان در منطقه ویژه پارسیان * ادعا داریم طی ۲ سال معادل ۱۰ سال کار شده است * رشد پروژه های زیرساختی طی ۲ سال اخیر * سرمایه گذاران و پیمانکاران موظف به جذب نیروهای مورد نیاز از پارسیان هستند * منطقه ویژه اقتصادی در راستای مسئولیت های اجتماعی به کمک شهرستان آمده است

بایگانی‌های آخرین اخبار - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان