استاندار هرمزگان در دیدار از بزرگترین رویداد اقتصادی کشور در غرب هرمزگان:

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با داشتن ظرفیت های بی نظیر یک پکیج کامل صنعتی و اقتصادی است

استاندار هرمزگان با بازدید از منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان از بندر و پروژه های در دست اجرای این منطقه،آن را یک پکیج کامل صنعتی و اقتصادی ...

بایگانی‌های منطقه ویژه پارسیان - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان