در جلسه ای با حضور مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره این منطقه صورت گرفت:

آغاز پیاده سازی استاندارد های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بر اساس استانداردهای بین‌المللی

با هدف استقرار سیستم مدیریت کیفیت، شناسایی و پایش فرایندها، مدیریت صحیح استانداردها و با توجه به تنوع امور و گستردگی فعالیت های منطقه، سیستم مدیریت یک...

بایگانی‌های منطقه اقتصادی پارسیان - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان