زنان تقریبا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و نقش مهمی در مدیریت منابع طبیعی در خانواده و جامعه دارند...

نقش زنان در حفاظت از محیط زیست

به گزارش پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به نقل از سیاست روز، زنان تقریبا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و نقش مهمی در مدیریت منابع طبیعی در...

بایگانی‌های محیط زیست - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان