با حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی پارسیان صورت گرفت:

امضای قرارداد واگذاری زمین به سرمایه‌گذار جهت احداث آب شیرین کن در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان پس از یکسال وقفه

با حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،نمایندگان کارفرما،نمایندگان شرکت فراآبرسان سرزمین و مشاور عمومی طرح،قرارداد واگذاری زم...

بایگانی‌های تاسیسات نمک زدایی از آب دریا - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان