صبح امروز صورت گرفت:

بازدید سر زده مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از وضعیت رعایت پروتکل بهداشتی در کارگاههای منطقه

مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بطور سرزده از وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در کارگاههای منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید کرد....

بایگانی‌های بهداشت - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان