استاندار هرمزگان در دیدار از بزرگترین رویداد اقتصادی کشور در غرب هرمزگان:

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با داشتن ظرفیت های بی نظیر یک پکیج کامل صنعتی و اقتصادی است

استاندار هرمزگان با بازدید از منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان از بندر و پروژه های در دست اجرای این منطقه،آن را یک پکیج کامل صنعتی و اقتصادی ...

بندر پارسیان برای صادرات محصولات پتروشیمی آماده است /شاهد رشد سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان و پویایی این منطقه  بوده ایم/منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در رشد اقتصادی آینده کشور تاثیر گذار خواهد بود
رئیس هیات عامل ایمیدرو و معاون وزیر صمت در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان:

بندر پارسیان برای صادرات محصولات پتروشیمی آماده است /شاهد رشد سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان و پویایی این منطقه بوده ایم/منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در رشد اقتصادی آینده کشور تاثیر گذار خواهد بود

بایگانی‌های بندر - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان