به منظور تسریع در استانداردسازی فرایندهای کاری صورت گرفت:

امضای قرارداد مشاوره، آموزش و استقرار سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه IMQ/HSEE منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

با هدف، بازنگری و تدوین فرایندها، شفاف سازی شرح وظایف، تدوین استراتژی ها و استاندارد سازی روش ها و فعالیت واحدها، قرارداد مشاوره،آموزش و استقرار سیستم...

بایگانی‌های ایمنی - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان