در دیدار مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با رئیس دادگستری شهرستان مطرح شد؛

تاکید بر صیانت از نیروی کار و توسعه اشتغال پایدار در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

نورالدین الیاسی مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در دیدار با رئیس دادگستری شهرستان به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده این واحد پرد...

بایگانی‌های مسئولیت اجتماعی - صفحه ۲ از ۱۳ - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان