بندر پارسیان برای صادرات محصولات پتروشیمی آماده است /شاهد رشد سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان و پویایی این منطقه  بوده ایم/منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در رشد اقتصادی آینده کشور تاثیر گذار خواهد بود
رئیس هیات عامل ایمیدرو و معاون وزیر صمت در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان:

بندر پارسیان برای صادرات محصولات پتروشیمی آماده است /شاهد رشد سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان و پویایی این منطقه بوده ایم/منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در رشد اقتصادی آینده کشور تاثیر گذار خواهد بود

بایگانی‌های مدیریت کار و اشتغال - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان