مدیر کار و خدمات اشتغال این منطقه خبر داد:

برگزاری دوره های آموزش فنی و مهارتی توسط منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در مرکز فنی حرفه‌ای این شهرستان

جلسه ی هماهنگی برگزاری دوره های آموزش فنی و مهارتی با حضور رئیس مرکز آموزش فنی حرفه ای پارسیان در محل مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه برگزار شد....

بایگانی‌های مدیریت کار و اشتغال - پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان