به گزارش روابط عمومى منطقه ویژه اقتصادى پارسیان؛ صبح امروز همزمان با هفته منابع طبیعی، مراسم درختکاری و کاشت بیش از ٢٠٠ اصله نهال مثمر با حضور مهندس پور على شهرى معاونت اقتصادى و توسعه منابع انسانى و پرسنل منطقه ویژه اقتصادى پارسیان به منظور ترویج فرهنگ درختکاری چند اصله نهال غرس کردند.

معاونت اقتصادى و توسعه منابع انسانى منطقه ویژه پارسیان در حاشیه این مراسم با بیان اینکه یکی از اثرگزار ترین فرهنگ های ناب ایرانی کاشت درخت بوده است، گفت: به مناسبت گرامی‌داشت هفته درختکاری و همچنین به منظور ترویج فرهنگ درختکاری و توجه به فضای سبز این منطقه ویژه ٢٠٠ اصله نهال کاشته شد.