به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان پارسیان، جمعی از دبیران آموزش و پرورش شهرستان پارسیان با حضور در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان ضمن دیدار با مهندس مرتضی پور علی شهری معاونت اقتصادی و توسعه منابع انسانی این منطقه از پروژه های زیرساختی و زیربنایی و اسکله های منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید و از نزدیک با روند کار در این منطقه آشنا شدند.

معاونت اقتصادی و توسعه منابع انسانی منطقه ویژه پارسیان هدف از این بازدید و دیدار را ارتباط دبیران آموزش و پرورش با منطقه ویژه اقتصادى پارسیان به منظور درک هرچه بیشتر و قرار گرفتن در روند پیشرفت این منطقه عنوان کرد و افزود: در نظر داریم روند این بازدیدها و دیدار ها را با برنامه ریزی زمانبندی شده برای همه کارکنان آموزش و پرورش و اقشار مختلف در دستور کار قرار دهیم .

مهندس پور على شهرى خاطرنشان کرد: معلمان و فرهنگیان به عنوان قشر تاثیرگذار و تربیت کننده نیروی انسانی می توانند در این راه یاری گر فعالان اقتصادی و صنعتی کشور باشند

در این بازدید دبیران ضمن مشاهده پیشرفت اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه گمرک، صنعت و اسکله در منطقه، با تعدادی از کارشناسان و مدیران منطقه ویژه اقتصادی پارسیان دیدار و درباره برنامه‌های پیش رو گفتگو کردند.