به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان؛ به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، فولادسازجهان از ابتدای ژانویه تا پایان دسامبر ۲۰۲۲ میلادی یک میلیارد و ۸۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که این میزان افت۴.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

همچنین۶۴ کشور فولادساز جهان طی دسامبر۲۰۲۲ میلادی ۱۴۰میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که حاکی از کاهش ۱۰.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ میلادی است.

این در حالی است که مجموع فولادسازان جهان طی سال ۲۰۲۲ میلادی در مجموع یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول خام تولید کردند که نسبت به سال پیش از آن با افت ۴.۲ درصدی به ثبت رسید.

رشد ۸ درصدی تولید در ایران

ایران طی سال ۲۰۲۲ میلادی در مجموع ۳۰ میلیون و۶۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۸ درصدی بود. این در حالی است که میزان تولید فولاد خام ایران در دسامبر سال گذشته میلادی نیز با ۳.۳ درصد رشد نسبت به دسامبر۲۰۲۱ میلادی به ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تن افزایش یافت.

چین کماکان در صدر تولید فولاد جهان

چین با تولید یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام ( افت۲.۱درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ میلادی) طی سال ۲۰۲۲ میلادی، بیشترین میزان تولید این محصول در جهان را به خود اختصاص داد. پس از آن، هند با تولید ۱۱۸میلیون و۲۰۰ هزار تن فولاد خام(رشد۵.۵ درصدی)، ژاپن با تولید ۸۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن (کاهش ۷.۴ درصدی)، امریکا با تولید ۸۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن(کاهش ۵.۹ درصدی) و روسیه با تولید۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن(کاهش۷.۲ درصدی) طی سال ۲۰۲۲ میلادی در رتبه های دوم تا پنجم جهان ایستادند.

این در حالی است که کره جنوبی باتولید ۶۵ میلیون و۹۰۰ هزار تن فولاد خام( افت۶.۵ درصدی)، آلمان با تولید ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن(افت ۸.۴ درصدی)، ترکیه با تولید ۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تن(افت ۱۲.۹درصدی)، برزیل با تولید ۳۴ میلیون تن(کاهش ۵.۸ درصدی) و ایران با تولید ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن (رشد ۸ درصدی) نیز در رتبه های ششم تا دهم جهان جای گرفتند.