به گزارش روابط عومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان؛ به نقل از ایمیدرو، طی این برنامه، رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت و وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو توضیحات لازم درباره دستاوردهای کسب شده در حوزه معدن و صنایع معدنی را ارایه کردند.

ایشان در این برنامه، همچنین از توانمندی های صنایع مختلف و دانش بنیان ها دیدن کردند.