به گزارش روابط عمومى منطقه ویژه اقتصادى پارسیان؛ نهمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران از سوی این سازمان به عنوان یک الگوی بومی در بخش معدن و صنایع معدنی و با هدف حفظ بهبود مستمر، بهره‌وری و تعالی شرکت‌های این سازمان با حضور دکتر جعفرى رئیس هیات عامل ایمدرو، معاون سازمان ملى بهرورى ایران، دکتر علامه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان برگزار شد.

در این همایش که با حضور شصت شرکت برگزار شد، دکتر سید علی اصغر علامه به عنوان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان لوح و تندیس جایزه یک ستاره پیشروان بهره وری را دریافت کرد.