به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان پارسیان؛ جمعی از دبیران آموزش و پرورش شهرستان پارسیان با حضور در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از پروژه های زیرساختی و زیربنایی و اسکله های منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید و از نزدیک با روند کار در این منطقه آشنا شدند.

دبیران در ابتدای ورود به منطقه ویژه اقتصادی پارسیان مورد استقبال جمعی از مدیران این منطقه قرار گرفتند.

در این بازدید دبیران ضمن مشاهده پیشرفت اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه صنعت و اسکله در منطقه، با تعدادی از کارشناسان منطقه ویژه اقتصادی پارسیان دیدار و درباره برنامه‌های پیش رو گفتگو کردند.

شایان به ذکر است کارشناسان هر یک از بخش‌ها ضمن همراهی با مهمانان به ارائه توضیحاتی در خصوص روند فعالیت خود ‌پرداختند.