به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه پارسیان؛ به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، وجیه اله جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو امروز در رویداد توسعه زیست بوم نوآوری حوزه معدن بر اهمیت همکاری و همگرایی شرکت های پیشران حوزه معدن و صنایع معدنی با شرکت های دانش بنیان در جهت استفاده بهینه از ذخایرمعدنی کشور تاکید کرد.

جعفری با اشاره به اکتشافات ۷ سال اخیر در کشور افزود: اکتشافات وسیعی در حوزه معدن صورت گرفته که منجر به افزایش ذخایر معدنی کشور شده است. به گونه ای که فقط ۵ تا ۱۰ درصد از این ذخایر حدود ۲۷ میلیارد دلار به ارزش ذخایر کشور افزوده است. این در حالی است که در صورت بهره مندی از تکنولوژی های جدید و به روز می توان کار اکتشاف را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کرد.

وی یادآور شد: استخراج بهینه نیازمند دانش جدید است که بازیگران اصلی این حوزه شرکت های دانش بنیان هستند که می توان با بهره گیری از پتانسیل آنها دانش به روز در بخش های اکتشاف، استخراج و فرآوری به دست آورد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن اشاره به اهمیت حمایت نهادهای آموزشی و پژوهشی، صندوق ها و نهادهای خدماتی از شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: ایمیدرو در این حوزه با دانشگاه ارتباط مستمری داشته و ایجاد مراکز پژوهشی نوع سوم همچون یونیدرو، مرکز هوشمندی، طرح زیست بوم نوآوری معدن و صنایع معدنی، برگزاری جشنواره دائمی اینوماین و نیز هوشمندسازی معادن با استفاده از ظرفیت مراکز فوق از جمله فعالیت های ایمیدرو در این حوزه است.

جعفری تصریح کرد: ایمیدرو نقش بستر ساز و تسهیل گر در حوزه حمایت از شرکت های دانش بنیان را دارد و در راستای شعار سال جهت توسعه شرکت های دانش بنیان۵ راهبرد و ۲۳ اقدام را تدوین کرده است که طی سال ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در کشور های معدنی جهان در حال حاضر به دنبال استفاده از تکنولوژی روز برای تولید فولاد بدون کربن و کاهش آلایندگی در بخش معدن و صنایع معدنی هستند، استفاده از پتانسیل و توانمندی نخبگان و شرکت های دانش بنیان در جهت دستیابی به این دانش ها و همگام شدن با تکنولوژی روز دنیا در حوزه های مختلف حائز اهمیت است.