به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان؛ مرتضی پورعلی شهری بیان داشت: شش مجوز سرمایه گذاری پتروشیمی در منطقه ویژه پارسیان از سوی صنایع پتروشیمی ایران صادر شده است.

وی عنوان کرد: در راستای تسریع فرآیند آغاز احداث مجتمع های پتروشیمی در منطقه ویژه پارسیان، جلسات مختلف با مدیرکل و معاونان محیط زیست هرمزگان به صورت مستمر در راستای صدور مجوزهای زیست محیطی برگزار می شود.

پورعلی شهری ابراز امیداواری کرد که با صدور مجوزهای زیست محیطی شاهد آغاز احداث مجتمع های پتروشیمی در منطقه ویژه پارسیان منطبق با آخرین استانداردهای زیست محیطی خواهیم بود.