۱۶ آذر ماه در هر سال، یادآور روحیه عدالت‌خواهی، استکبارستیزی و ضداستبدادی جنبش دانشجویی است. در سال ۱۳۳۲ دانشجویان دانشگاه تهران برای دفاع از آزادگی و انسانیت و حیثیت ملی چندین ماه از سال (از کودتای ۲۸ مرداد تا ۱۶ آذر) را در نهایت صبوری، متانت و رعایت شئونات دانشگاهی، به برپایی تجمعات اعتراض آمیز پرداختند و سرانجام در ۱۶ آذرماه با تقدیم خون سه تن از فرزندان عزیز این ملت، پیام عدالت خواهی را در عرصه علم و دانش زنده نموده و با وجود خفقان حاکم بر آن دوره، پیام ضد استکباری خود را به گوش جهانیان رساندند.
۱۶ آذر بیاد آرنده ی خودآگاهی و خودباوری فرزندان غیور و شجاع ملت ایران در دانشگاه برای دفاع از ملت و مبارزه با طاغوت است. تا ظلم و ستم هست دانشجوی عدالت‌خواه برای مبارزه با آن آماده است. این روز مقدس را به دانشجویان آرمان‌گرا و میهن دوست ایران اسلامی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان