به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در جلسه کمیته حفاظت ایمنی و بهداشت کار شرکت عمران ابنیه هرمز به نقش موثر این کمیته ها در کاهش حوادث ناشی از کار در کارگاهها اشاره کرد و اظهار داشت: این کمیته ها که بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی درمناطق آزاد و ویژه اقتصادی بازرسان کار منطقه در کارگاههای مشمول تشکیل می شوند، با فعالیتهای آموزشی و تذکرات قانونی به کارگران اقدام به فعالیتهای پیشگیرانه حوادث ناشی از کار می کنند.
وی گفت: علاوه بر این بازرسان کار مدیریت کار منطقه با بازرسی از کارگاهها موارد رفع نقص را به مدیران و سرپرستان کارگاههای مستقر در منطقه ابلاغ قانونی مینمایند و آنان مکلفند نسبت به رفع و اصلاح آنان در مهلت زمانی مقرر اقدام نمایند.
الیاسی افزود : خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان حادثه ی ناشی از کاری که منجر به صدمه دیدگی جدی، نقص و یا قطع عضو کارگر شده باشد نداشته ایم.
مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در پایان ضمن تشکر از فعالیت اعضای کمیته های حفاظت ایمنی و بهداشت کار کارگاههای منطقه ویژه اظهار داشت: همسویی و همنوایی در اجرای برنامه های آموزش ایمنی و سلامت نیروی کار توسط واحدهای کار و خدمات اشتغال، HSE ارشد و مدیران و سرپرستان کارگاهها و پروژه های منطقه متضمن سلامت نیروی کار و بالابردن راندمان کار در منطقه است.