به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان: مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از صدور و تمدید پروانه کار اشتغال اتباع خارجی در این منطقه خبر داد.
نورالدین الیاسی اظهار داشت: با پیگیری های بعمل آمده و همکاری وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی و امور خارجه پس از اخذ مجوز های قانونی لازم از این پس در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان ویزای کار و پروانه کار اشتغال اتباع خارجی صادر میشود.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای دکتر علامه مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی، مشاور و مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی، این اقدام ارزشمند را در راستای تحقق مواد ۴۱ تا ۴۵ از فصل ششم مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور عنوان کرد.
وی اظهار داشت: تسهیل گری و ارائه خدمت شایسته به سرمایه گذاران داخلی و خارجی همواره از سیاستها و برنامه کاری مدیر عامل منطقه، هیات مدیره و واحدهای خدمات رسان در این منطقه می باشد.
مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه گفت: با ابلاغ مدیر عامل منطقه هیات فنی اشتغال اتباع خارجی در این منطقه تشکیل شده و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی میتواند در صورت نیاز به این خدمات با رعایت مقررات و دستورالعمل های مرتبط به منطقه ویژه اقتصادی پارسیان واحد مدیریت کار و خدمات اشتغال مراجعه نمایند.