به گزارش *روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان* مدیر کار و خدمات اشتغال مطقه ویژه اقتصادی پارسیان ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، اعلام کرد: حداقل مزد و مزایای پرداختی به کارگران در سال ۱۴۰۰ در شرکتها و پیمانکاریهای منطقه ویژه نباید از نرخ رایج کشور کمتر باشد.

الیاسی گفت: هر ساله شورای عالی کار کشور متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت میزان درصد افزایش و حداقل مزد کارگران کشور را تعیین و ابلاغ می کند. لذا شرکتها و پیمانکاران منطقه مکلفند بر اساس ماده ۲۶ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه وتامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران عمل نموده و پرداختی آنان به کارگران کمتر از نرخ رایج کشور نباشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: کارفرمایان در زمان صدور احکام و تمدید قرارداد با کارگرانی که در آن کارگاه دارای یک سال و یا بیشتر سابقه کار هستند و دریافتی سال گذشته آنان از حداقل مزد قانونی بیشتر بوده به سایر سطوح مزدی نیز توجه کنند و سوابق و پایه سنواتی آنان را در احکام پرسنلی لحاظ نمایند.

 

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که بر اساس عرف و رویه کارگاه و موافقت کارگر و کارفرما میزان پرداختی به کارگران بیش از نرخ رایج کشور باشد با مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه مغایرتی ندارد.

الیاسی در خصوص افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: پس از تائید نهایی از سوی هیات محترم وزیران و ابلاغ بخشنامه آن، جهت اجرا به اطلاع شرکتها و پیمانکاران منطقه خواهیم رساند.

*در ادامه مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارسیان: از همراهی و حمایتهای دکتر علامه مدیر عامل شرکت توسعه و منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در جهت صیانت از نیروی کار و توجه به رفاه و معیشت کارگران شرکتها و پیمانکاریهای منطقه تشکر کرد.*

ایشان در پایان جدول حداقل مزد و مزایای قانونی کارگران منطقهرا در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام کرد.